Ms. JIANG Shuting (蔣姝婷女士)

Graduate Teaching Assistant

Ms. JIANG Shuting (蔣姝婷女士)

Contact Information

Address: 13-250, Lau Ming Wai Academic Building
City University of Hong Kong
Phone: +852 34425205
Fax: +852 34420349
E-mail:
sjiang4@cityu.edu.hk