Dr. WANG Nan (王楠小姐)

Research Assistant

Contact Information

Address: 5014, Li Dak Sum Yip Yio Chin A Bldg
City University of Hong Kong
Fax: +852 34420370
E-mail:
wangnan3@cityu.edu.hk

Publications

Conference Papers