file
日期 2014年10月10日 (星期五)
時間 下午6時30分
地點 香港城市大學 學術樓 (三)
11樓 校友活動室
語言 普通話

陸羽與茶道:人文品味與道德修養

鄭培凱教授 Prof CHENG, Pei-kai

香港城市大學客座教授

美國耶魯大學歷史學哲學博士 (1980)
美國夏威夷大學歷史學碩士 (1972)
台灣大學外文系學士,兼修歷史 (1969)
[ 簡歷 ]

 

許多人以為「茶道」是日本文化的產物,其實不然。茶道的創制於唐代的陸羽,因爲他對茶發生了與前人不同的濃厚興趣,把種茶、制茶、喝茶、茶具、品茶、以及相關的人物事項,全都當成學問,作爲文化藝術來鑽研與投入,在公元758年左右寫了«茶經»一書,使得喝茶超越了只是爲了解渴、解乏、提神這樣的實用功能,開展了飲茶之道的精神領域與審美境界。他不但創制了二十四種茶具,還規定了飲茶的儀式,讓喝茶的人按部就班進入茶飲的天地,進入一種淨化心靈的程序,由此得到毫不參雜任何功利的純粹歡愉。在一千三百年前,陸羽以畢生的追求與執著,為人類文明的發展增添了一頁新篇,就是,喝茶也有文化,可以提升人文品味與道德修養。

 

陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 01.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 02.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 03.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 04.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 05.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 06.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 07.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 08.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 09.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 10.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 11.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 12.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 13.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 14.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 15.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 16.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 17.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 18.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 19.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 20.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 21.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 22.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 23.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 24.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 25.jpg
陸羽與茶道:人文品味與道德修養 (鄭培凱教授) - 26.jpg