Department of Management Sciences
AACSB International EQUIS - European Quality Improvement System

Research Students

USTC Research Students

Name Mode Email Room Phone Commencement Date Supervisors
YUAN Zhennan PT Email - - 2014 Prof. CHEN Youhua Frank
WANG Ruibing FT Email NSB-706 +852 34425239 2015 Prof. CHIANG Wei Yu Kevin

HUST Research Students

Name Mode Email Room Phone Commencement Date Supervisors
SU Xinxin PT - - - 2016 Prof. LI Yanzhi

XJTU Research Student

Name Mode Email Room Phone Commencement Date Supervisors
KONG Xiangyin PT - - - 2015 Dr. YU Yimin
LI Yi PT - - - 2015 Dr. SHOU Biying
WANG Jiayun PT - - - 2016 Prof. SHUM Wan Hang Stephen
WANG Xiuxian PT - - - 2017 Dr. YU Yimin

 

MPhil Management Sciences

Name Mode Email Room Phone Commencement Date Supervisors
ZHANG Yin FT Email - - 2017 Dr. TSO Kwok Fai Geoffrey

 

PhD Management Sciences

Name Mode Email Room Phone Commencement Date Supervisors
KOO Vicky W PT - - - 2010 Prof. CHIANG Wei Yu Kevin
CHEN Chi Ming PT - - - 2011 Dr. TSO Kwok Fai Geoffrey
CHEN Wenhao PT - - - 2014 Dr. YU Yimin
LI Qiuya FT Email AC2-5032 - 2015 Dr. TSO Kwok Fai Geoffrey
LI Song FT Email AC2-5032 - 2015 Dr. TSO Kwok Fai Geoffrey
LUO Feng PT Email AC2-5032 - 2015 Prof. SHUM Wan Hang Stephen
PUYANG Xiao Juan PT Email AC2-5032 - 2015 Prof. CHIANG Wei Yu Kevin
YANG Yang PT Email AC2-5032 - 2015 Prof. CHEN Youhua Frank
ZHANG Manjing FT Email AC2-5032 - 2015 Prof. LIU Guangwu
LI Wenhao FT Email AC2-5022 - 2016 Dr. Sun Zhankun
LIN Shaochong PT Email AC2-5022 - 2016 Prof. CHEN Youhua Frank
QI Linggang FT Email AC2-5022 - 2016 Dr. HAO Gang
KUANG Xianyu FT Email AC2-5035 - 2017 Prof. LIU Guangwu
LIANG Qi FT Email AC2-5035 - 2017 Prof. LIU Guangwu
SUN Xiangqian FT Email AC2-5035 - 2017 Dr. HAO Gang
YANG Yihang PT Email AC2-5035 - 2017 Dr. YU Yimin
ZHANG Wei FT Email AC2-5012 - 2017 Prof. CHEN Youhua Frank
ZHAO Huan FT Email AC2-5026 - 2017 Dr. LEUNG Ngai Hang Zachary
ZHENG Yijie FT Email AC2-5035 - 2017 Prof. CHEN Youhua Frank
DAI Wei PT Email   - 2018 Prof. LIU Guangwu
DONG Junyi FT Email AC2-5032 - 2018 Prof. LI Yanzhi
FEI Xinyue FT Email AC2-5026 - 2018 Prof. CHEN Youhua Frank
HE Xin FT Email AC2-5022 - 2018 Dr. FENG Guanhao Gavin
KOU Binghan FT Email AC2-5026 - 2018 Dr. YU Yimin
LUO Linbin FT Email AC2-5012 - 2018 Dr. FENG Guanhao Gavin
WANG Junyan FT Email AC2-5035 - 2018 Dr. Sun Zhankun
WANG Mingming FT Email AC2-5032 - 2018 Prof. CHEN Youhua Frank
YU Peiwen FT Email AC2-5032 - 2018 Prof. LIU Guangwu