The Tenth POMS-HK International Conference

5-6 January 2019

 

Committee


General Chair

  David Yanzhi Li, City University of Hong Kong

Organizing Committee

  Chair:

  Biying Shou, City University of Hong Kong

  Members:

 • Liping Liang, Mingming Leng, Weixin Shang, Lingnan University
 • Pengfei Guo, Zhou Xu, Hengqing Ye, The Hong Kong Polytechnic University
 • Qing Li, Qian Liu, Xiangtong Qi, Man Yu, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Hsiao-Hui Lee, The University of Hong Kong
 • Yue Dai, Xiaole Wu, Fudan University
 • Kun Soon Park, Korea Advanced Institute of Science and Technology
 • Geoffrey Chua, Fang Liu, Nanyang Technological University
 • Chia-Wei Kuo, National Taiwan University
 • Lucy Gongtao Chen, Zhenyu Hu, National University of Singapore
 • Jie Song, Xiaona Zheng, Peking University
 • Dongdong Ge, Simai He, Hang Wei, Shanghai University of Finance and Economics
 • Lijun Ma, Shenzhen University
 • Yun Fong Lim, Hai Wang, Rowan Wang, Singapore Management University
 • Karthik Natarajan, Singapore University of Technology and Design
 • Bo Feng, Soochow University
 • Weixiang Huang, Baozhuang Niu, Wenhui Zhou, Yongwu Zhou, South China University of Technology
 • Ke Fu, Sun Yat-sen University
 • Yongbo Xiao, Liu Yang, Tsinghua University
 • Qi Fu, Zhaotong Lian, University of Macau
 • Ye Lu, Jingui Xie, University of Science and Technology of China
 • Jianbin Li, Minghui Xu, Wuhan University
 • Zhaowei Miao, Weifen Zhuang, Xiamen University

Program Committee

  Chairs:

 • Stephen Shum, City University of Hong Kong
 • Yixuan Xiao, City University of Hong Kong

  Members:

 • Richard Fung, Siyang Gao, Qingpeng Zhang, City University of Hong Kong
 • Peng Hu, Hu Qin, He Xu, Huazhong University of Science and Technology
 • Weixin Shang, Lingnan University
 • Juan Li, Xiaolin Xu, Nanjing University
 • Long He, National University of Singapore
 • Wei Jiang, Jun Luo, Ying Rong, Huan Zheng, Shanghai Jiao Tong University
 • Lu Zhen, Shanghai University
 • Weili Xue, Southeast University
 • Xiting Gong, Daniel Zhuoyu Long, Kaijie Zhu, The Chinese University of Hong Kong
 • Shilu Tong, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
 • Miao Song, Yulan Wang, The Hong Kong Polytechnic University
 • Ying-Ju Chen, Xuan Wang, Jiheng Zhang, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Jingqi Wang, Wei Zhang, The University of Hong Kong
 • Xu Chen, University of Electronic Science and Technology of China
 • Yi Yang, Weihua Zhou, Zhejiang University

Local Chairs

 • Guangwu Liu, City University of Hong Kong
 • Gang Hao, City University of Hong Kong

Best Student Paper Competition Chairs

 • Yimin Yu, City University of Hong Kong
 • Zhankun Sun, City University of Hong Kong

Job Fair Chair

  Jing Wu, City University of Hong Kong

Advisory Committee

 • Xiande Zhao, China Europe International Business School
 • Frank Chen, Duan Li, Houmin Yan, City University of Hong Kong
 • Jiafu Tang, Dongbei University of Finance and Economics
 • Jeff Hong, Yifan Xu, Fudan University
 • Liming Liu, Lingnan University
 • Houcai Shen, Nanjing University
 • Melvyn Sim, Chung Piaw Teo, National University of Singapore
 • Guohua Wan, Shanghai Jiao Tong University
 • Fan Wang, Sun Yat-sen University
 • Xiaoqiang Cai, Vernon Hsu, Sean Zhou, The Chinese University of Hong Kong
 • Janny Leung, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
 • Edwin Cheng, Chung-Lun Li, The Hong Kong Polytechnic University
 • Guillermo Gallego, Albert Ha, Chung-Yee Lee, Fugee Tsung, Rachel Zhang, Shaohui Zheng, The Hong Kong University of Science and Technology
 • George Huang, Haipeng Shen, The University of Hong Kong
 • Jian Chen, Tsinghua University
 • Yugang Yu, University of Science and Technolgy of China
 • Shouyang Wang, University of the Chinese Academy of Sciences
 • Zhongsheng Hua, Zhejiang University