Mr. FAN Ka Chu Carles (范家柱先生)

Adjunct Professor

Contact Information

E-mail:
kccfan@cityu.edu.hk