Eng · 繁體

Our Team

Project Team Member Name  Institution
 Project Coordinator  Prof. CHEN Youhua Frank CityU
 Advisory Board Prof. Fung Hong CUHK
Prof. LEE T.F. Diana
Ms. KO Susanna KCC & QEH
Dr. HUNG Chi-Tim NTEC & PWH
Dr. LIT C.H. Albert YCH & PMH
 Co-Principal Investigator(s) Prof. CHIN K.S. CityU
Prof. LAI K.K.
Prof. TSUI K.L.
Prof. YAN Houmin
Prof. YAU Kelvin
Prof. YAO David D. ColumbiaU
Prof. CAI Xiaoqiang CUHK
Prof. WONG Eliza
Prof. YEOH Eng Kiong
Prof. HUANG George HKU
Prof. YE Hengqing PolyU
 Co-Investigator(s) Dr. HU Joice Qiaohai CityU
Dr. LEUNG Eman
Dr. LI David Y.Z.
Dr. LIN Carrie
Dr. PANG Zhan
Prof. SINGPURWALLA Nozer
Prof. XIE Min
Dr. YU Yimin
Dr. ZHANG Qingpeng
Prof. ZHAO Leon J.
Dr. CHAU Pasty Y.K. CUHK
Dr. HUANG Junfei
Dr. ZHOU Sean
Prof. LEE Andy Curtin Univ.
Dr. OR Calvin HKU
Dr. ZHANG Jiheng HKUST
Dr. LIANG Liping LingnanU
Dr. GUO Pengfei PolyU
Dr. WONG Zoie UNSW
 Collaborators Prof. LIM Andrew CityU
Dr. FUNG Richard
Dr. QI Jin HKUST

List according to alphabetical order