Department of Economics & Finance
AACSB International EQUIS - European Quality Improvement System

Research Students

Economics

Name Email
CityU Award
ASAANA Clement Agonyim caasaana2-c@my.cityu.edu.hk
HE Yunlu (何韞露) yunluhe2-c@my.cityu.edu.hk
HONG Ziyi (洪紫怡) ziyihong2-c@my.cityu.edu.hk
HU Bing (胡冰) binghu8-c@my.cityu.edu.hk
LI Tianxiang  (李天翔) tianxiali3-c@my.cityu.edu.hk
LIU Chang  (劉暢) cliu542-c@my.cityu.edu.hk
LONG Zhong (龍衆) zhonglong3-c@my.cityu.edu.hk 
MA Minghui (馬明輝) minghuima2-c@my.cityu.edu.hk
NIE Xiaojie (聶晓洁)      xiaojinie4-c@my.cityu.edu.hk
SONG Jiansheng (宋建声) jianssong2-c@my.cityu.edu.hk
TANG Yunjie (唐云杰) yjtang9-c@my.cityu.edu.hk
WANG Qiushi (王秋實) qiushwang4-c@my.cityu.edu.hk
YE Zinan (叶梓南) zinanye3-c@my.cityu.edu.hk
YU Yuyuan (余雨緣) yuyuanyu2-c@my.cityu.edu.hk
   
Joint Award
   

Finance

Name Email
CityU Award
APPIANIN Benjamin  bappianin2-c@my.cityu.edu.hk
ASAMOAH Prince Elvis peasamoah2-c@my.cityu.edu.hk
BARTOLUCCI Andrea abartoluc2-c@my.cityu.edu.hk
CHAN Otto (陳宇穎) ottochan3-c@my.cityu.edu.hk
EFFAH Ebenezer  eeffah2-c@my.cityu.edu.hk
FAN Yueqi (樊越琦) yueqifan2-c@my.cityu.edu.hk
FANG Mengyi (方蒙伊)   mengyfang2-c@my.cityu.edu.hk
HU Zhenqi (胡禎褀) zhenqihu2-c@my.cityu.edu.hk
HUI Tianlin (惠天林) tianlihui2-c@my.cityu.edu.hk
JIE Yongshi ysjie2-c@my.cityu.edu.hk
LIAO Xiaojie (廖晓洁) xiaojliao4-c@my.cityu.edu.hk
LIU Mengjuan (劉夢娟)   mengjuliu4-c@my.cityu.edu.hk
NIU Yuanye (牛原野) yuanyeniu2-c@my.cityu.edu.hk
OBUOBI Nathaniel Kwapong nkobuobi2-c@my.cityu.edu.hk
SAYADYAN Anna asayadyan2-c@my.cityu.edu.hk
TU Kerui (涂珂瑞) keruitu2-c@my.cityu.edu.hk
WANG Shengyu (王聖煜) swang488-c@my.cityu.edu.hk
WU Bingxuan (吳冰璇)    bingxuawu2-c@my.cityu.edu.hk
WU Liyang (伍立楊) liyangwu3-c@my.cityu.edu.hk
XIONG Chenyu (熊宸宇) cyxiong4-c@my.cityu.edu.hk
YAN Han (嚴晗) hanyan9-c@my.cityu.edu.hk
YANG Jiangshan (楊江山) jiangyang4-c@my.cityu.edu.hk
YANG Lihai (楊荔海) lihaiyang2-c@my.cityu.edu.hk
YUAN Ruiqi ruiqiyuan5-c@my.cityu.edu.hk
ZHOU Xunan (周汛安) xunanzhou2-c@my.cityu.edu.hk
   
Joint Award
BEI Zeyun (貝澤贇) zeyunbei2-c@my.cityu.edu.hk
LIU Hao (劉昊) hliu258-c@my.cityu.edu.hk
LIU Zhou (劉舟) zhouliu4-c@my.cityu.edu.hk
PAN Jun (潘駿) junpan7-c@my.cityu.edu.hk
WANG Yan (王燕) ywang2293-c@my.cityu.edu.hk
YU Minfeng minfengyu2-c@my.cityu.edu.hk
ZHANG Zhiyu (張志宇) zzhang838-c@my.cityu.edu.hk
ZHOU Ye (周燁) yzhou459-c@my.cityu.edu.hk
ZHU Yabei (朱雅蓓) yabeizhu2-c@my.cityu.edu.hk